Husleje

Din husleje skal betales den første hverdag i måneden og vi anbefaler betaling via betalingsservice.


Stiger din husleje?

Budgettet bliver godkendt på det årlige beboermøde og herefter får du en 3 måneders varsling o men eventuel ny husleje.

Hvis huslejen stiger på grund af forhøjede skatter eller afgifter kan du modtage en ekstraordinær varsling om huslejeforhøjelsen.


Har du mistet dit FI-kort til betaling af din husleje via netbank?

Kontakt dit afdelingskontor her og få de 3 oplysninger du skal bruge:


 • Kort Art (som altid er 71)
 • Betalings ID (15 cifre)
 • FI-kreditornummer (8 cifre)

Fremleje af bolig

I hvor lang tid må jeg fremleje min bolig?

Op til 2 år, hvis det er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold eller lignende.


Må jeg blot fremleje et værelse?

Indtil halvdelen af de værelser der er i din bolig, har du ret til at fremleje. Udfyld ansøgningsskemaet og oplys det til din boligafdeling eller Boligkontoret Danmark.Læs mere om fremleje af din bolig her.


Hvem har ansvaret ved fremleje af min bolig?

Mens din lejlighed er fremlejet er det dig der har ansvaret, hvis der fx. sker skade på boligen, husordenen ikke bliver overholdt eller huslejen ikke betales.

Hvad er reglerne?

Der er altid visse regler, som skal overholdes:

 • Du skal altid søge om lov til at fremleje
 • Fremlejeaftalen skal altid indgås skriftligt
 • Udlejer skal have kopi af fremlejeaftalen senest 2 uger inden fremlejeperioden begynder.
 • Du skal have din evt. ægtefælles accept af fremlejen
 • Du må ikke kræve mere i leje af fremlejetager, end du selv betaler i leje for hele boligen


Derudover må antallet af beboere i boligen under fremlejen ikke overstige det samlede antal beboelsesrum i boligen.


Sådan gør du

 • Du finder selv en lejer (fremlejetager)
 • Du indsender ansøgning (vedlagt) og dokumentation for dit fravær til Boligkontoret
 • Ansøgningen godkendes eller afslås af Boligkontoret
 • Hvis ansøgningen godkendes, skal du indgå en skriftlig aftale med fremlejetager
 • En kopi af aftalen skal indsendes til Boligkontoret senest 2 uger før fremlejeperioden begynder


Her finder du et ansøgningsskema om fremleje.

Læs mere om fremleje i pjecen 'Boligbytte og fremleje' fra Boligselskabernes Landsforening her.

Bytte bolig

Brug denne blanket til boligbytte, så får vi alle de nødvendige oplysninger.


Hvem kan jeg bytte bolig med?

Du kan bytte din bolig med andre, der også bor til leje.


Hvornår må jeg ikke bytte min bolig?

Du kan ikke bytte med ejere af en privat bolig ellerandelsbolig. Som regel skal du også have boet i din bolig i mere end tre år, men hvilke præcise regler, der gælder for din boligafdeling, kan du få oplyst på dit lokale afdelingskontor, som du finder her.


Særlige regler ved ældre- og ungdomsboliger

Kommunen anviser til ældre og handicapboliger. Ungdomsboliger er forbeholdt til unge som er uddannelsessøgende, under uddannelse eller har særlige behov.


Loven siger

Ifølge loven må byttet ikke forekomme, hvis der kommer til at bo mere end to personer pr. beboelsesrum. Og boligselskabet kan modsætte sig byttet, hvis der kommer til at bo mere end én person pr. beboelsesrum.


Læs også pjecen 'Byttebolig og fremleje' fra Boligselskabernes Landsforening her.

Klager

Klagemuligheder


Du kan klage, hvis andre beboere ikke overholder husordenen eller andre regler i boligafdelingen ved at udfylde en anmeldelse om overtrædelse af husorden som word dokument her eller i pdf format her.


Husk at være præcis omkring hvilke brud, der er sket på husordenen og underbyg gerne klagen med andre beboeres (vidners) udsagn.


Hvis der er andet omkring din bolig og boligafdeling, som du er utilfreds med, kan du altid henvende dig til dit boligselskab eller til Boligkontoret Danmark.


Hvis du er utilfreds med din boligorganisation eller Bolig kontorets afgørelse i en sag, har du mulighed for at
klage til beboerklagenævnet i kommunen her.

Indflytning

og fraflytning

Jeg flytter IND!


Hvad får jeg fra mit afdelingskontor?

 • En lejekontrakt, hvor du se alle dine udgifter vedrørende boligen
 • En fejl- og mangelliste
 • Oplysninger om vedligeholdelsesordning
 • Eventuelt en råderetsfolder. Du finder folderen 'Indret dig som du vil' her.
 • Husorden
 • Boligselskabets vedtægter

Husk, når du flytter ind:

 • At undersøge i dine papirer om din bolig hører til en A-, B-, eller A-ordning med NI beløb, så du ved om boligen har et vedligeholdelsesbeløb til istandsættelse eller om du selv skal betale. Læs mere om A-, B-, eller A-ordning med NI beløb her.
 • At få foretaget et indflytningssyn, der beskriver boligens stand. Her bliver det afklaret, om der er mangler ved boligen, som boligafdelingen skal udbedre.
 • At udfylde fejl- og mangellisten med alvorlige fejl- og mangler og aflevér listen til dit afdelingskontor senest 14 dage efter du er flyttet ind.Jeg flytter UD!


Husk, når du flytter ud:

 • At undersøge i dine papirer om din bolig hører til en A-, B-, eller A-ordning med NI beløb, så du ved om boligen har et vedligeholdelsesbeløb til istandsættelse eller om du selv skal betale.
 • Du har et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. For almene ungdomsboliger kan aftales et kortere opsigelsesvarsel, dog mindst 6 uger. Flytter du inden opsigelsesperiodens udløb, prøver vi at genudleje boligen så hurtigt som muligt.